Hyresgästinformation

Allt du behöver veta om våra utemiljöer

Vad kan du som hyresgäst förvänta dig av utemiljön kring din bostad? Läs intervjun där Emelie Lindsjö, fastighetschef på Vellingebostäder, hjälper oss att reda ut begreppen och förklarar vad som gäller framåt för våra gemensamma ytor.

Hej Emelie! Kan du förklara vad en gemensam yta är?

Till gemensamma ytor räknas gräsmattor, buskage och rabatter som finns kring fastigheten och som alla hyresgäster har tillgång till. Det är Vellingebostäder som ansvarar för underhållet, och vi köper denna skötsel av Green Landscaping.

Sköter Green Landscaping även privata ytor?

Nej. Att ha en egen yta utomhus som ingår i hyresavtalet är ett mervärde att njuta av. Det innebär också att man förväntas sköta den själv med samma omsorg som inomhusmiljön. Klippa gräset, trimma häcken och ta hand om planteringar man valt.

Hur valdes Green Landscaping?

Vellingebostäder lyder under lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen sker tillsammans med Vellinge kommun. Förutom våra utemiljöer sköter Green Landscaping även parker, skolor och andra offentliga platser i Vellinge.

Vad tycker hyresgästerna om utemiljön? 

I hyresgästundersökningen som skickades ut i höstas fick vi både ris och ros kring utemiljöerna. Många bra svar tar vi med oss i planeringen framåt, och i stort delar vi synen kring vad som behöver förbättras vilket är positivt.

Tyvärr har flera hyresgäster med privat trädgård gett oss lågt betyg kring skötseln av den egna ytan. Detta kan vi såklart inte påverka. Dessvärre sänker det betyget och flyttar fokus från syftet med enkäten – att öka förståelsen och planera insatser som gynnar alla. Vi ber alla hyresgäster tänka på detta i framtiden.

Hur jobbar Vellingebostäder för att höja betyget?

Arbetet med att förbättra våra utemiljöer är högt prioriterat just nu. Samtliga medarbetare som arbetar med förvaltning har genomgått utbildningen ”Att leda skötsel av Utemiljö”. Vi fick flera värdefulla verktyg för att kunna stärka vårt arbete. Det gör oss till en bättre beställare gentemot vår markentreprenör.

Vad är nya strategin?

Vi upprättar både årsplaner och kvartalsplaner för att förtydliga arbetet med utemiljöerna. Vi sammanställer avtalet på ett enklare sätt än det 50-sidiga avtal som funnits tidigare. Därmed kan vi lätt se hur många gånger per kvartal Green Landscaping ska klippa gräset i våra områden, exempelvis. Om klipprundorna uppfylls men gräset fortfarande upplevs vildvuxet behöver vi utöka frekvensen.

Hur sker kontroll på plats?

Våra förvaltare och husvärdar gör regelbundna ronderingar. Dokumentering sker både med bilder och texter och inkluderar såväl positiva som negativa anmärkningar. Ronderingarna utförs tillsammans med Green Landscaping för att underlätta dialogen, öka förståelsen och tydliggöra våra förväntningar.

Läs även vår intervju med Green Landscaping här.

 

 

 

 

 

 

 

Alla nyheter

Adress

Vellingebostäder AB
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.