Hyresgästinformation

Nu startar ombyggnaden av utemiljön

I veckan börjar vi ombyggnaden av den utvalda "testgården" mellan Trangränden 5 och 7.

Entreprenör är företaget Akea. De kommer att ha ett högt tempo inledningsvis för att hinna vara helt klara i höst innan eventuell snö och kyla.

Vi vill åter påminna om att vi gör denna "testgård" först för att kunna utvärdera innan arbetet påbörjas för övriga 10 innergårdar. Visar det sig att några blir mindre bra kommer detta inte upprepas till resterande gårdar. Vi kommer självklart vara lyhörda för synpunkter, men vi kan inte garantera att allas viljor och önskemål kan uppfyllas fullt ut. Planen är att göra övriga innergårdar och uteplatser under åren 2020 och 2021. Vi har redan nu gjort en förändring, vi utökar djupet på uteplatserna till att vara 4 meter hårdgjord yta. Vi utvärderar fortsatt för -och nackdelar av materialvalet för den hårdgjorda ytan. Trä, sten eller annat. Möjligen gör vi två alternativ i "testgården" 

De lägenhetsinnehavare med adress Trangränden 5 och 7 som berörs nu i höst får de närmaste veckorna mer detaljerad information om tider när arbetet med uteplatserna skall utföras.

PCB resterna som finns i marken på några ställen tas omhand enligt de regler och myndighetskrav som gäller.

Ombyggnaden av innergårdarna kallar vi Etapp 3. Nästa, Etapp 4, är i samverkan med kommunen och kommer då att fokusera på att förbättra återvinningsutrymmena, renovera gator, parkeringsplatser, trottoarer samt göra bättre vändplatser i båda gatorna.

I god tid innan ombyggnadsarbetena är klara kommer det nya instruktioner för de nyanlagda uteplatserna. Vi kommer vara tydligare med vad man som hyresgäst får och inte får göra med sina uteplatser, t.ex. hur staket för att kunna släppa ut husdjur får utformas, hur egna rabatter får planteras m.m.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er till vår kundtjänst

Info@vellingebostader.se

Tel 040 426060

 

 

 

 

 

Alla nyheter

Adress

Vellingebostäder AB
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.