• Det finns ömsesidig tillit i arbetet mellan ledare och medarbetare
  • God arbetsmiljö
  • Intresse för person.