Det gavs förbättringsförslag på allt ifrån belysning, miljöns trivsamhet och områdena/byggnaderna i sin helhet, för att öka tryggheten.
Det finns fortfarande möjlighet att skicka in dina synpunkter och förbättringsförslag fram till den 20 februari, via den digitala trygghetsvandringen.

Hur du går till väga och anmäler förslag finner du via kommunens hemsida: vellinge.se

 

Har du förslag på trygghetsförbättring av områden hos Vellingebostäder som inte tillhör de områden som ingick i trygghetsvandringen, kan du maila det till info@vellingebostader.se.