Nya hyresrätter på Fädriften i Falsterbo

Nyheter

Nya hyresrätter på Fädriften i Falsterbo

Vellingebostäder har uppfört 12 st hyreslägenheter i Falsterbo. Lägenheterna ligger på samma fastighet som våra befintliga 28 lägenheter som är byggda på 1960 talet. Byggföretaget NCC var vår entreprenör.

Lägenheterna är fördelade på fyra hus, 6 st 5:or, ca 98 kvm, 6 st 2:or ca 50 kvm samtliga i två plan.

Sammanlagt består området av 40 lägenheter och 38 parkeringsplatser samt 5 handikapparkeringar.

Byggstarten som var planerad till oktober månad men blev försenad, men när alla myndighetskrav var undanröjda kunde vi äntligen påbörja byggnationen. 

Följande har skett:

  • Detaljplan för möjliggörande av byggnation av lägenheter antogs år 2011.
  • Bygglov för uppförande av 12 lägenheter i 4 huskroppar beviljades 2019 08 08 av Vellinge kommun.
  • Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen vilket avslogs 2019 11 12.
  • Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark och miljödomstolen, dom meddelades 2020 04 08 där överklagandet avslogs.
  • Länsstyrelsen gjorde arkeologisk utgrävning vilket resulterade i utökad krav på omhändertagande av fynd. Arbetena utfördes och Länsstyrelsen meddelade 2020 04 14 att arbeta var slutförda.
  • Mark och miljödomstolens beslut överklagades till Mark och miljööverdomstolen.
  • Mark och miljööverdomstolen beslutade 2020 06 03 att inte bevilja prövningstillstånd innebärande att Mark och miljödomstolens beslut fastställs, detta beslut kan inte överklagas.
  • Byggstart augusti 2020
  • Inflyttning 1 juli 2021

Följ vårt projekt här

Visa på karta

Alla nyheter

Adress

Vellingebostäder AB
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.