Nya hyresrätter på Fädriften i Falsterbo

Nyheter

Nya hyresrätter på Fädriften i Falsterbo

Vellingebostäder uppför 12 st hyreslägenheter i Falsterbo. Lägenheterna ligger på samma fastighet som våra befintliga 28 lägenheter byggda på 1960 talet. Byggföretaget NCC blir entreprenör.

Lägenheterna är fördelade på fyra hus, 6 st 5:or, ca 98 kvm, 6 st 2:or ca 50 kvm samtliga i två plan.

Sammanlagt kommer området då bestå av 40 lägenheter. I den nya utformningen är 53 parkeringsplatser inritade.

45 av de 53 p-platserna anläggs före inflyttning. Skulle det visa sig att dessa inte är tillräckliga kommer vi anlägga ytterligare åtta platser.

Byggstarten som var planerad till oktober månad har blvit försenad, men nu är alla myndighetskrav undanröjda och vi kan äntligen påbörja byggnationen. Vi har dock tillsammans med entreprenören beslutat att vi väntar med byggstart till andra veckan i Augusti för att störa ”orten Falsterbo” så lite som möjligt denna speciella sommar.

Följande har skett:

  • Detaljplan för möjliggörande av byggnation av lägenheter antogs år 2011.
  • Bygglov för uppförande av 12 lägenheter i 4 huskroppar beviljades 2019 08 08 av Vellinge kommun.
  • Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen vilket avslogs 2019 11 12.
  • Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark och miljödomstolen, dom meddelades 2020 04 08 där överklagandet avslogs.
  • Länsstyrelsen gjorde arkeologisk utgrävning vilket resulterade i utökad krav på omhändertagande av fynd. Arbetena utfördes och Länsstyrelsen meddelade 2020 04 14 att arbeta var slutförda.
  • Mark och miljödomstolens beslut överklagades till Mark och miljööverdomstolen.
  • Mark och miljööverdomstolen beslutade 2020 06 03 att inte bevilja prövningstillstånd innebärande att Mark och miljödomstolens beslut fastställs, detta beslut kan inte överklagas.
  • Byggstart augusti 2020

Färdigställande och inflyttning blir preliminärt i augusti/september år 2021. Lägenheterna kommer som alla andra Vellingebostäders lägenheter att fördelas av Boplats Syd, 4  - 6 månader före inflyttning.

Följ vårt projekt här

Visa på karta

Alla nyheter

Adress

Vellingebostäder AB
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.