Nyheter

Vårt nya kontorshus

Vi kommer att bygga ett småskaligt kontorshus i centrala Vellinge, mittemot byns 1100 tals kyrka, med plats för ca 40 kontorsarbetsplatser.

Den gamla byggnaden, uppförd på 1870-talet, kommer att inrymma mötes-, lounge- och caféutymme. En ny sidobyggnad i två plan samt ny garagebyggnad kommer att uppförs.

Huset kommer byggas med stort hållbarhetsfokus och kloka materialval i kombination med toppmoderna möteslokaler och kontorsarbetsplatser. Det kommer att bl.a finnas solpaneler, utvecklad källsortering och laddstolpar för både bilar och cyklar. Den omkringliggande parken kommer att rustas upp med nyplantering av mycket växtlighet.

Preliminär inflyttning 1 aug 2021.

Följande har skett

  • Rivningslov för sidobyggnader i öster och väster beviljades hösten 2019 och rivning har utförts.
  • Ett separat bygglov för rivning av transformatorstation och uppförande av ny i mindre utförande beviljades januari 2020. Vilket är gjort.
  • Bygglov för uppförande av ny kontorsbyggnad, garage och renovering av mangårdsbyggnaden beviljades 2020 04 03 av Vellinge kommun.
  • Länsstyrelsen gjorde arkeologisk utgrävning på platsen hösten 2019 med endast begränsade fynd. Det fanns ett fortsatt krav på att arkeologerna skulle övervaka de fortsatta grävningsarbetena inom fastigheten.
  • Då nya arkeologiska fynd gjorts på platsen är arbetena tillfälligt stoppade.

 

 

Alla nyheter

Adress

Vellingebostäder AB
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.