Hämta ut nycklar

Dina nycklar är värdeföremål. Vid inflyttning får du ett antal nycklar som passar till din lägenhet, port, källare och tvättstuga.

Dina nycklar är värdeföremål och får inte komma i orätta händer. Det är därför viktigt att du lämnar tillbaka samtliga nycklar när du flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort. Tappar du bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och eventuellt kostnaden för låsbyte. Beställer du extranycklar betalar du själv för dessa.