Uppsägning

Du måste säga upp din lägenhet och eventuell garageplats, parkeringsplats och förråd. Uppsägningen skall vara skriftlig och din uppsägningstid är 3 kalendermånader. Hyresavtal kan sägas upp, för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.