Vellingebostäder > För hyresgäster > Flytta ut > Uppsägningstid

UPPSÄGNINGSTID

Normalt är uppsägningstiden 3 hela kalendermånader från månadsskiftet du har sagt upp hyreskontraktet.  Uppsägningen måste vara Vellingebostäder tillhanda senast den sista i månaden. Observera att samtliga avtalsinnehavare måste signera uppsägningen.

Exempel:  du säger upp hyreskontraktet den 15 januari. Då startar uppsägningstiden den 1 februari och löper fram till och med sista april (dvs hela februari, mars och april)

Uppsägning av hyresavtal genom dödsbo

Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständigheter få kortare uppsägningstid:

  • En hel kalendermånads uppsägningstid, om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet.
  • Tre kalendermånaders uppsägningstid, om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet efter en månad från dödsfallet.

Det vi behöver få in för att uppsägningen ska vara komplett är:

1. Ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar när en person avled och vilka efterlevande personen har

2. Ifylld uppsägningsblankett för dödsbo. Uppsägningen ska signeras av samtliga i dödsboet, Du kan också förse någon av dödsbodelägarna med en fullmakt som kan företräda dödsboet. Skicka med fullmakten med uppsägningen.

3. Övriga noteringar som kan vara av betydelse för Vellingebostäder som till exempel namn och telefonnummer på kontaktperson i dödsboet.

Adress

Vellingebostäder AB
Prästgatan 2
235 35 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.