Vellingebostäder > För hyresgäster > Mitt boende > Kontrakt och hyra (blankett autogiro)

Kontrakt

Här följer några praktiska råd och information om dina skyldigheter som hyresgäst.

Hyreskontraktet

Hyreskontraktet är en viktig handling som reglerar vad som ingår i hyran, samt dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Därför bör du läsa igenom ditt hyresavtal noga.

Hyran

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Mer än tre sena hyresbetalningar på ett år är tillräckliga skäl för att säga upp hyresavtalet. Det är viktigt att du kontaktar oss omgående om du av någon anledning skulle bli efter med hyran. Hyran ska betalas i förskott. Senast sista vardagen före varje kalendermånads början och du får din hyresavi månadsvis av oss. Skulle du av någon anledning inte ha fått din hyresavi, är du ändå skyldig att betala hyran i tid. Kontakta oss omgående om du saknar din hyresavi. Du kan även få din hyresavi via e-post, kontakta då oss. Eller betala hyran via E-faktura, detta anmäler du via din internetbank.

 

I hyran ingår ersättning med 12 kr per månad till Hyresgästföreningen för dess förhandlingsarbete.

Autogiro

Vill du betala hyran med autogiro? Då kan du ladda ner blanketten här!

Vellingemodellen

Hyresgästföreningen och Vellingebostäder har tillsammans arbetat fram en hyressättningsmodell, Vellingemodellen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2022. Syftet var att skapa en mer rättvis hyressättning som baseras på lägenheternas och fastigheternas standard och läge.

Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund och avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran. För Vellingebostäders hyresgäster kommer det nya sättet att beräkna hyran innebära en omfördelning av hyrorna. I vissa fall blir hyran lägre i andra fall högre. 

I de fall hyran kommer att höjas, sker justering från och med den 1 januari 2022 med ett maxbelopp på 300 kr/månad i max 4 år. Skulle justeringen vara större justeras detta det 4:e året.

I de fall hyran kommer att sänkas sker sänkningen under 2 år, dvs 1 januari 2022 och 1 januari 2023 med 2 lika delar. 

Alla berörda ska ha fått ett personligt informationsbrev i november 2021. 

Läs mer hur Vellingemodellen har arbetats fram.

Vellingemodellen

Hyresgästföreningens pressmeddelande 22 november 2021

Adress

Vellingebostäder AB
Prästgatan 2
235 35 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.