Vellingebostäder > För hyresgäster > Trivsel och gemenskap > Huskurage

Huskurage

Vellingebostäder har antagit policyn Huskurage. Det är en policy för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Med lite större omtanke om varandra kan vi tillsammans skapa trygghet i våra bostadsområden. Vi har därför antagit policyn Huskurage som en del i vårt trygghetsarbete. Det kan vara livsavgörande att agera när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende inom Vellingebostäder.

 

Huskurage tipsar om vad du själv kan göra om du är orolig för att en granne har råkat illa ut.

1. KNACKA PÅ!

Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

2. HÄMTA HJÄLP!

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

3. RING POLISEN!

Ring Polisen 112 om situationen upplevs akut eller hotfull.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg, kontakta socialtjänsten, Vellinge kommun.

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Vid Nödsituation: 112

Polis: 114 14

Socialtjänsten: 040-42 50 00

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

 

Om huskurage

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg för att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro att någon far illa. Allt fler bostadsbolag på olika håll i Sverige antar organisationen Huskurages policy mot våld i nära relationer.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa/knacka på hos grannen du är orolig för, Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka på för att stoppa pågående våld. Kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation

Mer information om Huskurage finns på www.huskurage.se

Adress

Vellingebostäder AB
Prästgatan 2
235 35 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.