Din närmiljö – andras arbetsplats

Där du bor, arbetar människor för din trivsel med städning, soptömning, skötsel av rabatter och gräsmattor. Du kan enkelt underlätta för dem.

Kasta skräp i papperskorgarna som finns utsatta i ditt område. Paketera dina sopor väl och kasta dem i avsett kärl. Ställ inga sopor utanför soptunnorna. Det lockar möss, råttor och fåglar!