För leverantörer

Vellingebostäder vill ha en god relation med sina leverantörer. Vi förväntar också att våra leverantörer uppträder som goda representanter för oss i relation med våra hyresgäster.

Vi följer i alla lägen oss till lagar och regler och de avtal vi ingår.