Upphandlingar

Vellingebostäder lyder som kommunalägt bolag under “Lagen om offentlig upphandling” LOU.

Stora projekt upphandlar vi separat.

Vi tecknar även diverse ramavtal för löpande avrop gällande t ex byggnadsarbeten, el, måleri, VVS.

Alla upphandlingar publiceras här.