StyrelsenFrån vänster: Ola Svantesson, Karl-Johan Persson, Rolf Erichs, Christer Tedestål (vd), Anders Hansson, Karin Lönnergård-Grevendahl (ordf), Nils-Ola Roth och Per-Ola Stjernqvist.