Vellingebostäder > Om oss > Sponsring

Sponsring

På denna sida kan du göra en ansökan om sponsring för din förening, klubb eller organisation.

Vellingebostäder stödjer i huvudsak icke-kommersiella föreningar inom kultur, idrott och andra evenemang som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden, berör många av våra hyresgäster och/eller bidrar till att stärka Vellingebostäders varumärke. Vi önskar att de föreningar och verksamheter som vi stödjer bidrar till olika aktiviteter i våra bostadsområden, eller på annat sätt medverkar till ökad trivsel och en aktiv fritid för våra hyresgäster. Det kan också handla om förmåner som våra hyresgäster får ta del av. 

Sponsring är även viktigt för vårt arbete med att profilera oss som arbetsgivare, särskilt bland unga, samt en del av vårt varumärkesbyggande.

Våra riktlinjer för sponsring

  • Sponsringsansökningarna bedöms utifrån målgrupp, samhällsnytta, jämställdhet, värderingar och marknadsvärde för Vellingebostäder.
  • Vellingebostäders sponsring inriktar sig i första hand på aktiviteter och verksamheter inom Vellinge kommun.
  • Vi vill samarbeta med icke-kommersiella föreningar och organisationer inom områden som idrott, kultur, miljö och samhälle. Vi sponsrar inte enskilda individer och undviker politiska och religiösa organisationer.
  • Vi prioriterar de verksamheter som har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet, samt de som berör våra hyresgäster. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan könen.
  • De idrottsföreningar vi sponsrar ska ha ett aktivt förebyggande arbete mot kränkningar genom kunskapshöjning kring kroppslig integritet, könsnormer och sexuella övergrepp.

Ansökan om sponsring

  • Ansökan sker via denna webbsida och behandlas en gång per år. Ansökan ska ha inkommit innan sista mars. Från mitten av april beräknar vi kunna lämna besked om beslut.
  • Sponsringsavtal skrivs på ett år åt gången. Undantag kan ske vid sponsring av enskilda, tidsspecifika, aktiviteter eller event.
  • Utbetalning av sponsormedel sker mot faktura.
  • Uppföljning av befintliga sponsringsavtal sker kontinuerligt.

Kontakt

Har du frågor om vår sponsring kontakta Anneli Strandberg, marknadsansvarig 
Mail: Anneli.strandberg@vellingebostader.se
Telefon: 040-42 60 62

Adress

Vellingebostäder AB
Prästgatan 2
235 35 VELLINGE

Kontakt

 Växel: 040 - 42 60 60
E-post: info@vellingebostader.se

Hantering av personuppgifter
Om www.vellingebostader.se
Tillgänglighetsredogörelse

Följ oss

Vellingebostäder i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du som är kund till Vellingebostäder får automatiskt nyhetsbrevet till den e-postadress som är angiven på ”Mina sidor". Övriga som vill ha vårt nyhetsbrev kan prenumerera via formuläret nedan.