Varsågod och stig in

Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer lekfulla och sammanfattande årsbok. I årsboken för 2021 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

Förutom att vi behövt hålla avstånd och delvis jobba på distans har vi haft en obalans i antalet felanmälningar att förhålla oss till. För att minska smittspridning så var vi tvungna att avvakta med felanmälningar som inte var akuta, med konsekvensen att när restriktionerna lättat så fanns det många som behövde vår hjälp.

Ekonomiskt bör åren 2020 och 2021 ses som en Covid 19-epok. Samtidigt har pandemin stärkt verksamhetens förmåga att genomföra effektiva digitala möten och annat vi tar med oss in i framtiden.

Christer Tedestål, vd