Varsågod och stig in

Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer sammanfattande årsbok. I årsboken för 2022 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

2022 har varit ett omvälvande år på många sätt. Världsläget, och de höjda räntorna, den höga inflationstakten och de kraftigt höjda energipriserna har givetivs även påverkat vår verksamhet. Det har också inneburit att vi lagt ännu större fokus på energifrågor.

2022 har varit ett år då vi utrett och hittat de fastigheter som drar mycket gas och el för att se hur vi kan minska förbrukningen.

Christer Tedestål, vd