Varsågod och stig in

Välkommen hem till Vellingebostäder. I vår årsredovisning för 2019 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

2019 handlade mycket om att förvalta, underhålla och att lyssna. Vi har underhållit våra fastigheter mer än någonsin och under året har vi tagit till oss av höstens hyresgästundersökning. Där fick vi förbättrat betyg när det gäller vårt bemötande, vår tillgänglighet och den löpande informationen från oss som fastighetsvärd.

Vi har underhållit våra fastigheter mer än någonsin. Vi ser att det nu minskar antalet felanmälningar – och därmed kostnaderna för reparationer.

Christer Tedestål, vd