Varsågod och stig in

Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer lekfulla och sammanfattande årsbok. I årsboken för 2020 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

När vi ser tillbaka på 2020 kan vi konstatera att mycket blev gjort trots att det  kom en pandemi emellan. Och viljan att jobba på nya sätt och hjälpa varandra är stark.

Vi har som de flesta andra behövt ställa om verksamheten, vilket inneburit att vi varit restriktiva med möte och hembesök. Flera av medarbetarna har på ett föredömligt sätt utfört arbete hemifrån.

Christer Tedestål, vd